13
شهریور

اتمام پروژه حوزه علمیه «مدینه العلم کاظمیه» یزد

مدرسه علمیه کاظمیه یزد تصاویر سالن همایش پروژه – واقع در بلوار مدرس – (در حال اجرا…) طراحی و اجرا توسط شرکت صنایع چوب و فلز گنجینه سازان کویر...

ادامه مطلب