• فروش: 38264458-035
  • ایمیل: info@ganjinesazan.com
  • ساعات کاری: 14-8|22-17

مراکز طرف قرار داد

  • Home
  • /
  • مراکز طرف قرار داد

از جمله سازمانها و موسسات طرف قرارداد با شرکت گنجینه سازان کویر :

1- شبکه فعالین ازدواج (شفا)

www.shefayazd.ir

2-خانه کارگر

www.ywh.ir

3-شرکت تعاونی مسکن پیشگامان صنعت برق (مجتمع نور)