شرکت گنجینه سازان / بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد
09
آذر

بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد از خط تولید شرکت گنجینه سازان

بازدید نمایندگان خانه کارگر استان یزد از خط تولید شرکت گنجینه سازان بازدید نمایندگان محترم خانه کارگر از خط تولید شرکت گنجینه سازان ( واحد نوار کاری ) بازدید...

ادامه مطلب